Aanbod

Vanuit Going Social begeleid en faciliteer ik diverse doelgroepen op het gebied van talentontwikkeling, positieve identiteitsvorming en maatschappelijke participatie. Hierbij staan verbinding, leiderschap, zichtbaarheid en co-creatie centraal.

Dit zijn enkele voorbeelden van mijn diensten in de praktijk:

Strategie & beleid

Projectleiding

Participatie

Community Building

Strategie en beleid

In 2020 heb ik Stichting Buurtsalon Zuidoost opgericht in opdracht van Gebiedsteam Bijlmer Centrum van Stadsdeel Zuidoost. Ik heb het beleidsplan ontwikkeld, bestuursleden geworven en daarna op verzoek van het bestuur t/m eind 2023 het operationeel management verzorgd. Sinds 2024 hou ik mij als zakelijk directeur bezig met organisatieontwikkeling, strategie en (financieel) beleid. Ik ben eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, interne organisatie en management van het team van medewerkers en vrijwilligers.

Projectleiding

Vanuit Going Social voer ik regelmatig projecten uit. Jeugdlab heb ik als duo projectleider samen met een projectleider van Gemeente Amsterdam uitgevoerd. De focus van Jeugdlab lag op visieontwikkeling voor het versterken van de pedagogische basis van jongeren. Naast hun opvoeding thuis en ontwikkeling op school, komen zij in de buurt op allerlei manieren in aanraking met mensen die hen kunnen stimuleren in hun identiteitsvorming en het ontwikkelen van een positief toekomstperspectief. Het zijn vooral de informele organisaties, buurtbewoners en andere sleutelfiguren die op laagdrempelige wijze hierin een belangrijke rol spelen. We hebben een aanpak ontwikkeld gericht op het verkennen van een gebied, de formele en informele organisaties en bewoners die daar actief zijn, het valideren van de inzet van de informele aanbieders, het creëren van de juiste voorwaarden om deze inzet te verrijken en hen duurzaam te verbinden met de formele aanbieders om zo samen te werken aan een positief toekomstperspectief voor de jeugd.

Participatie

In de afgelopen jaren heb ik diverse participatieprogramma’s ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen. Een recent voorbeeld is Van Dromen naar Doen met het samenwerkingsverband Vrouwen voor Verandering. Ik nam vanuit Going Social hieraan deel samen met Level of Choices en Bloei & Groei aan deelnam. We hebben samen, in het kader van Community Wealth Building, voor vrouwen in Venserpolder een programma ontwikkeld. Hierin konden ze trainingen volgen en onder begeleiding van verschillende coaches werken aan een veranderproces. Dit kon zijn op persoonlijk of zakelijk vlak of voor verbetering van de buurt. We hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de informele netwerken in de wijk die veelal door vrouwen worden gedragen en belangrijk zijn voor het welzijn en de welvaart van de bewoners. Dit hebben we o.a. gedaan door een gezamenlijk initiatief rond buurtcatering op te zetten. Deze buurtcatering heb ik ondergebracht bij Stichting Buurtsalon Zuidoost om de continuïteit voor de buurt te waarborgen.

Community Building

Wat begon als een initiatief van een aantal bewoners en lokale organisaties als protest tegen de reden van het vertrek van de programmadirecteur van Masterplan Zuidoost (onvoldoende aansluiting tussen leef- en systeemwereld), groeide uit tot een beweging om Masterplan Zuidoost te hervormen. We wilden als bewoners en lokale organisaties meer zeggenschap en mede-eigenaarschap. Masterplan Zuidoost is erop gericht om de veiligheid, leefbaarheid en kansengelijkheid voor bewoners in Amsterdam Zuidoost structureel te verbeteren. Ik was een van de initiatiefnemers en co-auteur van de blueprint. Deze blueprint dient als basis voor een plan van aanpak voor de heroriëntatie van Masterplan Zuidoost. De heroriëntatie bestaat uit een evaluatie van de afgelopen jaren en een voorstel voor hervorming. Het plan is ontwikkeld door het Stedelijk Strategie Team van Gemeente Amsterdam en zal door een projectteam worden uitgevoerd samen met alle betrokkenen. Ik heb per 1 februari een opdracht gekregen om als community consultant samen te werken met het projectteam om bewoners en lokale organisaties duurzaam te betrekken bij de heroriëntatie. Zo bouwen we samen aan een veilig, leefbaar en kansrijk Amsterdam Zuidoost.

Enkele partners waarmee Going Social in de afgelopen jaren heeft samengewerkt

Wil je mij inhuren of zie je mogelijkheden voor samenwerking?

Stephany Biezen, eigenaar van Projectbureau Going Social
Neem contact met mij op voor meer informatie.
Stephany Biezen